top of page

Belted Galloway

Här finns 3 individer. Det är en äldre ko, hennes 3-åriga kviga och en annan kviga som är 2 år. Jag har haft egen tjur tidigare, men sålde honom i väntan på att kvigorna skulle uppnå betäckningsbar ålder. I år har de fått gå med en tjur av annan ras, men det finns planer på att hitta en av deras egen sort.

 

Belted Galloway är en härdig köttras från Gallowaydistriktet i  sydvästra Skottland. Rasens ursprung tros komma från de hornlösa djur som vikingarna förde med sig till Skottland. Under 1700-talet hade skottarna handels- utbyte med Holland och därifrån togs tjurar av rasen Lakevelderer vilka har det karakteristiska bältet som senare kommer att bli Belted Galloways kännetecken.

Rasen är naturligt hornlös och det markerade bältet är också dominant. Förutom svarta djur finns också dun och röda. Historiskt har skottarna aldrig stallat in dessa djur som under århundradena har utvecklat en dubbel päls med underull som håller djuret varmt och en raggigare päls över som håller undan fukt och väta.  

Korna är långlivade och kända för att producera levande kalvar långt upp i åldern.

Kalvningarna är mycket lätta och typiskt är att kalven står upp och diar inom en halvtimme.

Korna har mycket goda moders- egenskaper och har oftast god tillgång på mjölk.   Köttets karaktär är välmarmorerat med lågt innehåll av putsfett och detta borgar för ett relativt högt slaktutbyte ca 55 – 60%

Ungefärliga  vikter:  
Vuxna tjurar  800 -1000 kg
Kor 500 - 600 kg
1-årsvikt tjurkalvar 350 - 450 kg 
1-årsvikt kvigkalvar 300 - 350  kg          

Födelsevikter 25 - 35 kg

Mina kossor går tillsammans med hästarna på mkt stora ytor och så har de ett tält med halmbädd att sova i när de önskar.

bg1
bg10
bg11
bg16
bg6
bg2
bg4
bg3
bg5
bg8
bg9
bg7
bg15
bg13
bg12
bottom of page